Θεραπεία Ζεύγους

Σύμφωνα με τον Beck (1996) τον εμπνευστή της Γνωσιακής θεραπείας τα προβλήματα που συχνότερα αντιμετωπίζει το ζεύγος στο γάμο έγκειται στις:

 • Αρνητικές πεποιθήσεις των δυο πλευρών, την δύναμη δηλαδή του αρνητικού τρόπου σκέψης.
 • Στην εξιδανίκευση του συντρόφου που με το χρόνο απομυθοποιείται.
 • Στην σύγκρουση των διαφορετικών αντιλήψεων.
 • Στις διαφορετικές προσδοκίες για την σχέση και στην επιβολή των «πρέπει»
 • Στην στασιμότητα στην επικοινωνία 
 • Στις συγκρούσεις για τη λήψη αποφάσεων

Τα παραπάνω μπορεί να παρατηρούνται τόσο σε λεκτικό όσο και σε μη λεκτικό (γλώσσα σώματος) επίπεδο.

Παράδειγμα αρνητικών σκέψεων ζευγαριού:

 • Στην αγάπη δεν χρειάζεται να προσπαθείς, θα΄πρεπε να συμβαίνει από μόνο του.
 • Ο σύντροφός μου δεν θα αλλάξει με τίποτα
 • Αν θέλω να είμαι σωστή σύζυγος πρέπει να τα φροντίζω όλα
 • Αν δεν κάνει ....(κάτι συγκεκριμένο) σημαίνει πως δεν με αγαπάει
 • Η σύντροφός μου δεν μπορεί να επικοινωνήσει πια, δεν θα τα καταφέρει
 • Εγώ φταίω που δεν το είδα νωρίτερα

Η θεραπεία ζεύγους

Η διαδικασία ξεκινά με μια ατομική συνεδρία ξεχωριστά για κάθε μέλος και συνεχίζει από κοινού με συνεδρίες του ζευγαριού.Βασίζεται στη διερεύνηση όλων αυτών των αρνητικών σκέψεων που έχει το ζευγάρι για τη σχέση ατομικά και από κοινού.Γίνεται λοιπόν καταγραφή των σκέψεων και διερευνάται πόσο έντονες είναι. Μετά το πέρας αρκετών συνεδριών σκοπός είναι να βρούμε μια εναλλακτική οπτική και πιο θετικές σκέψεις για τη σχέση.Παράλληλα το ζευγάρι εξασκείται σε: Δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και έκφρασης του συναισθήματος.